RetailNjë rrjet i madh marketesh SHMEL në të gjithë Shqipërinëdhe pronar i "Shishes se ujit mineral-natyral Selita"07

Uji Selita


Selita Natural-Mineral Bottled Water offers a variety of bottled water packaging coming from the spring of Selita, a few kilometers from Tirana. It disposes off all needed certifications that guarantee the product, packaging and delivery according to the best standards.

SHMEL Express


SHMEL Express është një zinxhir marketesh të madhësive të ndryshme të vendosura kryesisht në vendndodhjet e stacioneve të karburantit të Kastratit në të gjithë Shqipërinë. Me mbi 40 pika aktualisht, marketet SHMEL ofrojnë produkte të ndryshme dhe shumëllojshmëri shërbimesh akomoduese si bar-kafe dhe restorante në disa prej pikave, dhe shërbime të nevojshme si: zyra sigurimi Albsig, mundësi pagese të gjobave dhe faturave të energjisë elektrike, ujit dhe telefonisë.