Karta Gold

 

Kupon Elektronik

 

Një kartë rimbushëse e personalizuar,
Karte e vlefsheme per furnizimin me karburant: Nafte, Benzineose LPG (Gaz),
Karta Gold përdoret për furnizimin e automjeteve të ndryshme dhe është e mbrojtur me fjalëkalim te perzgjedhur nga klienti,
Mundeson administrim te thjeshte dhe ne kohe reale te litrave te karburantit.

karta2

Per te shmangur cdo lloj abuzimi, para cdo furnizimi, verifikohet fjalekalimi i kartes suaj nga sistemi. Çdo furnizim, rregjistrohet në kohë reale dhe ju merrni një raport të detajuar mbi konsumin, litrat ne dispozicion dhe foton e automjetit. Rimbushja e kartes kryhet nepermjet parapagimit ose me pagese te mevonshme sipas marreveshjes mes paleve.

Karta1

Karta e personalizuar

 

Kupon Elektronik

 

Një kartë rimbushëse e personalizuar,
Karte e vlefsheme per furnizimin me karburant: Nafte, Benzineose LPG (Gaz),
Karta identifikohet me targen e automjetit,
Karte e perdorshme per furnizimin e nje automjeti te vetem,
Mundeson administrim te thjeshte dhe ne kohe reale te litrave te karburantit.

Per teshmangur cdol loj abuzimi, para cdofurnizimi, vertetohet vlefshmeria dhe origjinaliteti i kartes ne sistem. Me perdorimin e kartes njoftoheni ne kohe reale per furnizimin e kryer dhe ju dergohet foto e automjetit tuaj. Furnizimi me karburant me karten elektronike te personalizuar behet vetem ne saboratorin e automjetit. Rimbushja e kartes kryhet ne permjet parapagimit ose me pagese te me vonshme sipas marreveshjes mes paleve.

Karta Bonus

 

Kupon Elektronik

 

Një kartë besnikërie për klientët tanë:
• Karta Bonus mund të përdoret për të marrë litra falas për çdo rimbushje të bërë në pikat e Kastrati,
• Për çdo rimbushje të bërë me para në dorë (cash), ju fitoni pikë dhe sa më shumë pikë të grumbulloni, aq më shumë litra falas mund te përfitoni,
• Kjo kartë mund të përdoret nga të gjithë ata që njihni që kanë të njëjtin lloj karburanti si ju,
• Ju mund të tërhiqni litrat që fitoni duke u paraqitur me një mjet identifikimi në të gjithë shpërndarësit e Kastrati.

karta3

Per te shmangur cdo lloj abuzimi, para cdo furnizimi, verifikohet fjalekalimi i kartes suaj nga sistemi. Çdo furnizim, rregjistrohet në kohë reale dhe ju merrni një raport të detajuar mbi konsumin, litrat ne dispozicion dhe foton e automjetit. Rimbushja e kartes kryhet nepermjet parapagimit ose me pagese te mevonshme sipas marreveshjes mes paleve.

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit
për kartën tuaj elektronike.