kastrati-wholesale

Kastrati Group sh.a


Kastrati Sh.A është kompania lider e tregtimit me shumicë të hidrokarbureve në Shqipëri. E themeluar në vitin 2002, Kastrati Sh.A ka kapacitetin më të madh magazinues në Porto-Romano, Durrës me 160’000 MT dhe një flotë distribucioni me mbi 120 tankers me të cilat furnizon 2,700+ klientë biznesi në Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Kosovë, etj. Hidrokarburet furnizohen nga rafineritë më të mira në botë me produkte premium; ndër të cilët mund të përmendim gjigandin botëror Exxon Mobil si furnizues shumëvjeçar.