Mission, Vission

Partneri juaj kryesor i biznesit prej më shumë se 3 Dekadash

Kastrati Group është një grup kompanish me i themeluar në vitin 1991 që shërben në mbi 7 industri kryesore, ku këto të fundit operojnë në Shqipëri, në rajonin e Ballkanit dhe punësojnë mbi 3500 njerëz. E njohur kryesisht si tregtuesi kryesor shqiptar me pakicë dhe shumicë i hidrokarbureve, Kastrati Group operon me sukses në industri të tjera si: sigurimet, ndërtimi dhe zhvillimi i pasurive të paluajtshme, zhvillimi i infrastrukturës, turizmi dhe hoteleria, distribucioni i automobilave, retail etj. Kastrati Group ka krijuar reputacionin si një partner i besueshëm biznesi ne mbi 3 dekada ka ofruar produkte dhe shërbime me cilësi premium, ka sjellë risi dhe ka krijuar vlerë për të gjithë palët e interesuara.

construction1
Misioni

Kastrati Group ofron produkte dhe shërbime me cilësi premium
në dobi të të gjitha palëve të interesuara dhe mbeshtet
rritjen ekonomike afatgjatë, stabilitetin social
dhe progresin në shumë industri dhe rajone në të cilat ne operojmë.
.

Vision

Te behemi lider në çdo industri që operojmë dhe
një partner biznesi i besueshëm, të njohur me një
performancë te shkëlqyer dhe kontribues të rëndësishëm
në komunitetit.

Vlerat tona

Llogaridhënia

Ne jemi të përgjegjshëm dhe përpiqemi të ruajmë standardet më të larta të integritetit në të gjitha përpjekjet tona. Ne trajtojmë partnerët, punonjësit dhe palët e tjera të interesuara në mënyrë të ndershme.

Ndërmarrje

Ne jemi të përkushtuar ndaj praktikave etike të biznesit. Ne fokusohemi në sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë e njerëzve tanë. Për ne, është thelbësore t'i kthejmë mbrapsht kontributin tonë komuniteteve ku operojmë.

Ekselencë

Ne balancojmë aplikimin e teknologjive të reja dhe koncepteve inovative me menaxhimin e kujdesshëm të rrezikut për të ofruar produkte dhe shërbime të shkëlqyera.

Përgjegjësi

We are committed to ethical business practices. We focus on safety and protection of the environment and the safety of our people. To us, it is crucial to give back to the communities we operate in.