logo7

KST


KST Advertising dhe Infrastructure ofron një gamë të plotë të produkteve në fushën e reklamimit dhe shërbime prodhimi, instalimi dhe mirëmbajtje të infrastrukturës. Disa nga shërbimet e ofruara për reklamim janë reklamat dhe konstruksionet reklamuese për ambjente të jashtme dhe të brendshme, sinjalistikë, prodhim ekspozitorësh dhe materiale të tjera promocionale. Disa nga projektet e konstruksionit dhe infrastrukturës të kryera nga KST përfshijnë: zhvillimin e pikave të karburantit, konstruksione dhe skenografi festivalesh, konstruksione të natyrave të ndryshme për fabrika, depozita, etj.

Rreth Kompanise

Adresa

Lagjia Nr.14, Rruga ``Haziz Shkupi``, Shkozet, Durrës, Albania

Website