Tregtim i hidrokarbureveNr.1 i produkteve Hidrokarbon në Shqipëri01

Kastrati Group sh.a


Kastrati Sh.A është kompania lider e tregtimit me shumicë të hidrokarbureve në Shqipëri. E themeluar në vitin 2002, Kastrati Sh.A ka kapacitetin më të madh magazinues në Porto-Romano, Durrës me 160’000 MT dhe një flotë distribucioni me mbi 120 tankers me të cilat furnizon 2,700+ klientë biznesi në Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Kosovë, etj.

Kastrati SH.P.K


Gjithçka nisi në vitin 1991 me çeljen e pikës së parë të shitjes me pakicë Kastrati. Falë cilësisë së produkteve dhe besueshmërisë që u krijua ne treg, në vitet pasardhese u shtuan edhe dhjetra pika të tjera në të gjithë Shqiperinë, duke numëruar sot mbi 85 pika karburanti.

Tenet SH.P.K


Tenet shpk u themelua në vitin 2017 si një operator import-eksporti i Gazit. Depozitat e Tenet në Porto Romano, Durrës, janë ndërtuar dhe operojnë me një teknologji të përparuar në përputhje me standarded e BE-së dhe zënë një sipërfaqe totale prej 51’000m2 dhe ofrojnë një kapacitet depozitues prej 8’400m3.