AutomobilistikëDistributor ekskluziv i Mercedes-Benz në Shqipëri06

Auto Star Albania


Kastrati Group Sh.A hyri për herë të parë në industrinë e rishitjes së automobilave në vitin 2015 duke blerë AUTOSTAR ALBANIA Sh.A., distributori i Përgjithshëm i Mercedes-Benz në Shqipëri. Me investime strategjike në rinovim dhe modernizimin, Autostar Albania tani ofron showroom-in më të madh të Mercedes-Benz në Ballkan dhe njihet si distributori i përgjithshëm me rritjen më të shpejtë në rajon. Auto Star Sh.A ofron gjithashtu një gamë të gjerë shërbimesh profesionale për mirëmbajtjen e mjeteve Mercedes-Benz.