INVEST

Rreth Albsig sh.a


ALBSIG INVEST sh.a u themelua në vitin 2019 dhe operon si Shoqëri Menaxhuese e Fondeve Pensionale dhe Fondeve te Investimeve. Albsig Invest menaxhon Fondin e Pensionit Vullnetar Albsig dhe Fondin e Investimeve Standard Albsig.

FONDET E PENSIONIT Fondi i pensionit vullnetar Albsig është një alternativë ndaj shtimit të të ardhurave në pensionin e garantuar nga shteti - ku si rezultat i rritjes së jetëgjatësisë, ai nuk siguron të ardhura të mjaftueshme për një pjesë të madhe të popullsisë gjatë periudhes së pensionit.

LLOJI I FONDEVE TE PENSIONEVE:
Plani profesional hapet nga një punëdhënës ku punëdhënësi dhe punëmarrësi kontribuojnë së bashku në llogarinë e hapur për punëmarrësin.
Plani individual hapet nga një individ ku ai/ai kontribuon në masën e dëshiruar.

Fondi i Investimeve ALBSIG STANDARD është një sipërmarrje investimi me ofertë të hapur publike, e krijuar për një periudhë të pacaktuar, e licencuar në Republikën e Shqipërisë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.


Albsig sh.a është renditur nga Rregullatori i Sigurimeve si Kompania e dytë më e madhe që operon në Produktet e Sigurimeve të Jo-Jetës në Shqipëri dhe e para për Produktet e Sigurimit të Automobilave Kasko.

Rreth Kompanise

Adresa

Rr. “Barrikadave”, Kutia Postare, 1001 – Tirana, Albania